Czym jest Biofeedback

Czym jest terapia EEG - Biofeedback.

To terapia mająca na celu stymulacji fal mózgowych. Polega na monitorowaniu i kontroli czynności bioelektrycznej mózgu za pomocą tzw. „sprzężenia zwrotnego” (ang. feedback). Metoda ta jest całkowicie bezpieczna, nieinwazyjna a przede wszystkim skuteczna.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać satysfakcjonujące efekty?

Podstawowym warunkiem jest systematyczność. Zajęcia muszą odbywać się regularnie, 2-3 razy
w tygodniu. Długość i skuteczność terapii zależy od nasilenia i złożoności zaburzeń, neuroplastyczności mózgu oraz motywacji i zaangażowania pacjenta.

Do kogo jest kierowana?

Z terapii mogą korzystać zarówno osoby zdrowe, które chcą usprawnić sobie pracę mózgu, zwiększyć koncentrację, poprawić pamięć, szybkość reakcji i podejmowanych decyzji, nauczyć się relaksować i panować na emocjami w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Duże korzyści może przynieść wszystkim osobom intensywnie uczącym się, ponieważ pomaga zwiększyć szybkość zapamiętywania i uczenia się. Zalecana jest również osobom z deficytami rozwojowymi.
Metoda ta jest bardzo skuteczna w przypadku autyzmu, ADHD, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń emocjonalnych i komunikacji werbalnej, dysleksji, dysortografii, zaburzeniami samooceny. Uczy panowania nad stresem, tremą, pomaga osobom cierpiącym na zespół chronicznego zmęczenia, apatię oraz zaburzenia snu. Dzięki terapii Biofeedback można uzyskać lepsze wyniki
w szkole, sporcie, muzyce, na egzaminach na studiach i w codziennym życiu.

Na czy polega trening EEG - Biofeedback?

Terapeuta zakłada na głowę i uszy pacjenta elektrody, które są podłączone do komputera i rejestrują fale mózgowe. Na ekranie monitora pojawia się wideogra, która jest wizualizacją fal, generowanych przez mózg trenowanego. Gdy mózg pacjenta tworzy nieprawidłowe fale, widać zakłócenia wideogry (np. samochód zatrzymuje się). Wówczas osoba trenowana – dążąc do wygrania
z komputerem i uzyskania jak największej liczby punktów, uczy się tworzenia poprawnych
i pożądanych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, fal mózgowych.
Jedno spotkanie trwa około 45 minut, podczas którego pacjent rozgrywa 10 trzyminutowych gier.


Poznaj nasz zespół

Małgorzata Niestępska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału pedagogiki ogólnej. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i języka polskiego.

Od 28 lat jestem zawodowo związana ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym
w Ciechanowie, gdzie uczę języka polskiego oraz od 2006 roku prowadzę terapię metodą Biofeedback.

W ciągu ostatnich siedmiu lat brałam udział w czterech projektach unijnych, podczas których prowadziłam zajęcia ww. metodą. Miałam okazję pracować z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym 4 -24 lata z różnymi deficytami rozwojowymi. Posiadam więc bogate doświadczenie
i wieloletnią praktykę. Swoją wiedzą na temat terapii EEG Biofedback miałam okazję podzielić się ze studentami oligofrenopedagogiki Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Gdańsku
prowadząc dla nich zajęcia z cyklu „Niekonwencjonalne metody nauczania i prowadzenia zajęć edukacyjnych” oraz ze studentami masażu Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach doskonalących, organizowanych przez EEG Instytut w Warszawie. W roku 2006 zdobyłam certyfikat specjalisty I stopnia,
a w 2007 II i III stopnia w zakresie terapii EEG Biofeedback. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Biofedbacku i Psychofizjologii Stosowanej.
Aktywnie uczestniczę w konferencjach i zjazdach naukowych, których organizatorem jest PTBiPS.

Dorota Gesek

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale stosowanych nauk
społecznych i resocjalizacji. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu
oligofrenopedagogiki i matematyki.

W roku 2006 zdobyłam certyfikat specjalisty I stopnia, a w 2007 II i III stopnia w zakresie terapii EEG Biofeedback. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Biofedbacku
i Psychofizjologii Stosowanej.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach doskonalących, organizowanych przez EEG Instytut w Warszawie Aktywnie uczestniczę w konferencjach i zjazdach naukowych, których organizatorem jest PTBiPS.

Brałam udział w czterech projektach unijnych, podczas których prowadziłam zajęcia ww metodą. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym 4 -24 lata z różnymi deficytami rozwojowymi.

Mam wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzież. Mam dziesięcioletnie doświadczenie oraz sukcesy w prowadzonej terapii metodą biofeedback. Od 25 lat pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ciechanowie, gdzie uczę matematyki oraz od 2006 roku prowadzę terapię metodą Biofeedback.


Cennik

Diagnoza (mapa mózgu, wywiad, przygotowanie indywidualnego protokołu zajęć) – 120 złotych

Trening (45-60 minut) – 50 złotych

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z Nami

  • Biofeedback Ciechanów
  • ul. Sienkiewicza 13 (pierwsze piętro budynek SOSW)
  • 06-400 Ciechanów
  • Małgorzata Niestępska – Tel. 606-753-787
  • Dorota Gesek – Tel. 668-375-628
  • biuro@biofeedbackciechanow.pl

Copyright © 2017 Biofeedback Ciechanów.